• Zwroty i reklamacje

UPRAWNIENIA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1 Kupującemu, który jest konsumentem, w rozumieniu art. 22(1) k.c. przysługuje prawo – zgodnie dyrektywą Parlamentu Europejskiego 2011/83/UE – do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny. Kupujący powinien złożyć w terminie 14 dni oświadczenie w formie elektronicznej za pomocą naszego formularza lub drogą mailową na adres poczty elektronicznej folkmelanii@gmail.com,, do rozpatrzenia odstąpienia należy podać numer zamówienia.

2 14-dniowy termin liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

3 Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w wypadkach świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (towary spersonalizowane, zamówienia indywidualne zamawiane za pośrednictwem Facebooka oraz e-mail i rzeczy szyte na miarę odpowiadające podanym wymiarom). Niniejsza regulacja wynika z art. 10 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. 2000, Nr 22, poz. 271) o ochronie niektórych praw konsumentów.

4 Zwracany przez Klienta Towar musi znajdować się w stanie niezmienionym i być kompletny. Powinien być opakowany w sposób, zabezpieczający przed ewentualnymi uszkodzeniami w transporcie. Do zwracanego towaru należy dołączyć numer zamówienia lub fakturę.

5 W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, z wyłączeniem punktu 3. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu zakupionego towaru na adres Sklepu: Folk Melanii, Gwalbert Wielgosik, ul. Kościuszki 8, 59-700 Bolesławiec. A Sklep dokona zwrotu zapłaconej ceny Towaru na wskazany przez Klienta numer konta bankowego w terminie 14 dni od otrzymania towaru. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

REKLAMACJA I GWARANCJA

1 Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu,

należy kierować w formie elektronicznej za pomocą naszego formularza lub drogą mailową na adres poczty elektronicznej folkmelanii@gmail.com,,

do rozpatrzenia reklamacji lub gwarancji należy podać numer zamówienia.

2 Klient w chwili odbioru Towaru jest zobowiązany sprawdzić stan opakowania przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania należy spisać protokół reklamacyjny oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem.

3 Wszystkie Towary znajdujące się w ofercie Sklepu są fabrycznie nowe, zaprojektowane i/lub uszyte w naszej pracowni, rzeczy powystawowe mają to ujęte w opisie i mają obniżoną cenę .

4 Jeżeli Klient stwierdzi wadę ukrytą, bądź uszkodzenie towaru, powinien niezwłocznie skontaktować ze Sklepem w celu ustalenia dalszego postępowania, najlepiej telefonicznie pod numerem 500 06 99 44.

5 Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (takie jak np. kolor, proporcje, rozmiar itp.) nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Towaru.

6 Reklamacje należy składać w formie elektronicznej za pomocą naszego formularza lub drogą mailową na adres poczty elektronicznej sklep@folkmelanii.pl. Niezbędne do przyjęcia reklamacji jest: wysłanie dokumentu reklamacji z opisaną przyczyną reklamacji, numer zamówienia lub faktury.

7 Towary reklamowane należy przesyłać na adres Sklepu: Folk Melanii, Gwalbert Wielgosik, ul. Kościuszki 8, 59-700 Bolesławiec.

8 O rozpatrzeniu reklamacji Klient zostanie poinformowany w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki z reklamowanym Towarem. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji, wadliwy Towar zostanie wymieniony na nowy, pełnowartościowy, a gdy nie będzie to możliwe Sklep zaoferuje Klientowi inne dostępne u siebie Towary lub zwróci równowartość ceny Towaru przelewem bankowym w terminie 14 dni. Sklep nie realizuje zwrotów gotówki poprzez przekaz pocztowy. W przypadku uznania reklamacji Sklep zwraca Klientowi koszty przesyłki towaru.

9 W przypadku gdy reklamacja jest nieuzasadniona koszty przesyłki pokrywa Kupujący.